Slipp försäljare i mobilen!!

Har du också märkt att försäljare oftare och oftare ringer dej på mobilen? Det är såklart en naturlig utveckling nu när de flesta människor har mobil. Men det är oerhört irriterande att bli störd av försäljare på mobilen, dom jagar oss överallt men nu är det slut på det, äntligen. Slipp försäljare i mobilen! Du kan spärra ditt mobil nr på nixtelefon.org.

nix

Nix – slipp försäljare i mobilen

Det är väldigt enkelt, du ringer upp telefon nr 077 228 00 00 från din mobil och följer dom lätta instruktionerna. Du ska sen ringa tillbaka från din mobil till samma nr för att bekräfta spärren och det gör du tidigast 2 dagar efter du ringt första samtalet och inom 4 veckor.

Det kostar som ett vanligt telefonsamtal att ringa till 077 228 00 00 så det finns inga extra kostnader för att spärra din mobil från att försäljare ringer till dej. När du har bekräftat så kan det ta upp till 3 månader för alla företag att registrera att du har valt att inte bli störd av försäljare.

Begär spärr skriftligt

Som alternativ finns det även möjlighet för dig att skriftligt beställa en spärr genom att sända ett undertecknat brev till NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund.

I brevet måste du ange det telefonnummer som du vill spärra. Du måste även skriva under beställningen med din egenhändiga namnteckning. Du kan alltså inte låta någon annan skicka in din beställning av spärr åt dig. Då är det enklare att använda telefonen för att begära en spärr.

Spärra din hemtelefon Du kan även spärra din hemtelefon det gör du på telefon nr 020 27 70 00.

Vilka kan ringa dej trots spärr?

  • Spärren i NIX-Telefon gäller inte samtal som rör marknadsundersökningar, samhällsinformation, politiska kampanjer, religiös upplysning eller annat som anses ha samhällsintresse.
  • Du kan själv ge ett medgivande till ett eller flera företag eller organisationer att få ringa dig i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte, trots att du begärt spärr i NIX-Telefon.
  • Om du redan har ett kundförhållande (gäller ingånget avtal) med ett företag får det per telefon lämna erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster som ditt avtal med dem gäller, även om ditt telefonnummer är spärrat.
  • Om du själv lämnat ut dina personuppgifter till ett företag och fått information om att företaget kan komma att ta kontakt med dig via telefon, får företaget ringa dig även om ditt nummer är spärrat.

Uppringd trots NIX-spärr

Har du blivit uppringd av ett företag i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte trots att du registrerat ditt telefonnummer i NIX-Telefon?

Så här gör du för att slippa försäljare i mobilen

  1. Kontrollera först att inte några av undantagen gäller för dig och din telefon.
  2. Meddela företaget att du inte vill ha denna typ av samtal. Om du skriftligt förbjuder företaget att ringa dig igen får företaget inte behandla dina personuppgifter för marknadsföring, försäljning eller insamling via telefon.
  3. Om företaget fortsätter att ringa kontaktar du Konsumentverket eller den kommunala konsumentvägledaren och be om deras hjälp för att stoppa samtalen.
  4. Om du fortfarande inte får stopp på företagets telefonsamtal till dig, gör du nu en skriftlig anmälan till DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring). DM-nämnden är näringslivets så kallade självregleringsorgan, vars syfte bland annat är att övervaka att NIX-reglerna följs. På DM-nämndens hemsida finns mer information och instruktioner om hur du anmäler ett företag.